Ketua Sekalian Doa oleh Grandshaykh Sayyidi Mawlana Shaykh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani (QS)

Ketua Sekalian Doa Oleh Grandshaykh Sayyidi Mawlana Shaykh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani (QS)

Sumber Asal: Sufilive

(PDF download): http://sufilive.com/dua/Sayyid-ad-Dua-By-GrandShaykh-Abdullah-Dagistani.pdf

doa-1

Allāhuma ‘j¿al āwwal majlisinā hadhā šalāħan wa awšaţahu falāħan wa ākhirahu najāħan. Allāhuma ‘j¿al āwwalahu raħmatan wa awšaţahu ni¿matan wa ākhirahu takrīmatan wa maghfirah. Alħamdullilāhi ’Lladhī tawaļ¿a kulli shayin ¿aƸamatihi wa dalla kulli shayin li-¿izzatihi wa khaļ¿a kulli shayin li-mulkihi w’astaslama kulli shayin li-qudratih. Alħamdullilāhi ’Lladhī sakana kulli shayin li-haybatihi wa aƸhara kulli shayin bi-ħikmatihi wa tašāghara kulli shayin li-kibrīyā’ihi. Allāhuma ’ayqaƸnā fī aħabbi saā¿t ilayk yā Wadūd, yā dha’l-¿arshi’l-majīd fa¿lun limā yurīd. Hal atāka ħadīthu junūd, fira¿wn wa thamūd bali ’Lladhīnā kafarū fī takdhīd w ’Allāhu min warā’ihim muħīţun bal huwa qurānun majīdun fī lawħin maħfūƸ.

Terjemahan: Wahai Tuhan kami! Jadikanlah permulaan majlis kami ini dengan kebaikan, pertengahannya adalah kegembiraan, dan pengakhirannya adalah kejayaan. Wahai Tuhan Kami! Jadikan permulaannya adalah kerahmatan, pertengahannya adalah kenikmatan dan pengakhirannya adalah kemurahan, jadikan semua perkara tunduk di bawah Kemuliaan-Mu, jadikan semua perkara patuh di bawah Kerajaan-Mu, dan jadikan semua perkara berserah kepada Kekuasaan-Mu. Dan Segala Puji Bagi Allah yang menjadikan semua perkara tenang di bawah Keagungan-Mu, dan menjadikan semua perkara muncul melalui Kebijaksanaan-Mu, dan semua perkara merendah diri di bawah Kebanggaan-Mu. Wahai Tuhan Kami! Bangunkan kami dalam saat paling kami cinta kepada diri-Mu, Wahai Yang Tercinta, Wahai (Tuhan yang memiliki Arash yang tinggi kemuliaanya, Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki-Nya, Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal (kebinasaan yang telah menimpa) kaum-kaum yang menentang (Rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka)? (Mereka itu ialah kaum) Fir’aun, dan Thamud (kaum Nabi Soleh). (Kaummu wahai Muhammad bukan sahaja menolak ajarannmu), bahkan orang-orang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran; Sedang Allah, dari belakang mereka melingkungi mereka (dengan kekuasaan-Nya)! (Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya; (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfudz.) [Surah Al-Buruj; 85:15-22]

doa-2

Allāhuma ’ghfir lī dhunūbī wa li-wālidayya kamā rabbayānī šaghīran wa li-jamī¿ ’l-mūminīna wa ’l-mūmināti wa ’l-muslimīna wa ’l-muslimāti al-aħyā’i minhum wa ’l-amwāt wa ’ghfir lanā wa li-ikhwāninā ’Lladhīna sabaqūna bi ’l-īmāni wa lā taj¿al fī qulūbanā ghillan li ’Lladhīna āmanū rabbanā innaka rā’ūfun raħīm yā arħama ’r-rāħimīn.

Terjemahan: Wahai Allah ampunkan dosa-dosaku dan dosa ibu bapaku sebagaimana mereka telah membesarkanku semasa aku kecil dan semua orang yang beriman dan semua orang Islam, lelaki dan wanita, samada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. (Dan ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas Kasihan dan Rahmat-Mu.)[Surah Al-Hashr, 59:10]

doa-3

Allāhuma bi-jāhi ħabībika ’l-Mušţafā wa rasūlik al-murtaļā wa bi-jāhi awlīyā’ik al-kirām wa bi jāhi šaħābatihi ’l-fikhām wa bi-jāhi sulţān al-awlīyā sayyīdī ash-shaykh ¿abdullāh al-fā’izi ad-dāghestānī wa sayyīdī ash-shaykh muħammad nāƸim al-ħaqqānī an lā tad¿a fī majlisinā hadhā dhanban illa ghafartahu wa lā daynan illa qaļaytahu wa lā marīļan illa shafaytahu wa lā ħājatan min ħawā’ij ad-dunyā wa ’l-ākhirat illa qaļaytahā wa yassartahā Allāhuma yassir umūranā w’aqļi duyūninā wa farrij humūmanā wa farrij kurūbanā wa thabbit aqdāmanā w ’anšurnā ¿alā anfusinā wa ¿alā ’l-qawmi’l-kāfirīn.

Terjemahan: Wahai Allah demi kekasih-Mu, Nabi yang Terpilih dan Nabi-Mu yang telah Engkau redhai, dan demi Kemuliaan para wali-Mu dan demi Para Sahabat Nabi yang tidak ternilai dan demi Ketua Sekalian Awliya’ penghulu kami Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghestānī dan penghuluku Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani, tiadalah sesiapa yang meninggalkan majlis ini kecuali kesemua mereka telah diampuni, dan tiada hutang yang belum terampun(terlangsai) dan tiada penyakit yang belum terubat dan tiadalah perlu kehidupan ini atau Hari Kebangkitan kecuali Engkau telah menghakimi dan memudahkannya. Wahai Allah permudahkanlah urusan kami, dan langsaikanlah hutang-hutang kami dan hapuskanlah kesusahan kami dan redakanlah kebimbangan kami dan teguhkanlah kaki kami dan berikanlah kami kemenangan ke atas diri-diri kami dan ke atas kaum-kaum kafir yang memusuhi.

doa-4

Allāhuma ’shfinā w ’ashfi marļānā wa marļa ’l-muslimīna wa ¿āfinā wa ¿āfi marļānā wa marļa ’l-muslimīna wa taqabbal minnā yā rabbanā yā Allāh wa amidanā bi-¿umurinā li-idrāk šāħib az-zamān sayyīdinā muħammad al-mahdī ¿alayhi ’s-salām wa sayyīdinnā ¿īsā ¿alayhi ’s-salām w’arzuqnā shafa¿ata’n-nabī al-mušţafā ¿alayhi afļal aš-šalāti wa’s-salām w ’aj¿alnā an narāhu fī’l-ākhirati w’asqinā min ħawļihi sharbatan hanīyattan marīyattan lā naƸmā’ū b¿adahā abada.

doa-5

Allāhuma innā nas’aluka min khayri mā sa’alaka minhu sayyīdinā muħammadin (s) wa nast¿īdhuka min sharri māsta¿ādhaka minhu sayyīdinā muħammad (s) w’alħamdulillāhi rabbi’l-¿ālamīn. Rabbanā taqabbal minnā bi-ħurmati man anzalta ¿alayhi sirr sūratu’l-fātiħah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s