Masalah Ziarah Kubur [ Bahagian 3 ] (Shaykh Hisham Kabbani)

Masalah Ziarah Kubur

Bahagian 3

Oleh: Shaykh Hisham Kabbani

Sumber Asal: FB, Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of Malaysia

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1431831390459872&id=1424961801146831

AWLIYA (MUSLIM YANG BETAQWA) DI DALAM KUBUR MEREKA MEMBAWA MANFAAT KEPADA UMMAH

Propaganda Wahhabi yang sama mengatakan: “Mendakwa bahawa Wali Songo [9 Wali terkenal dari Indonesia yang maqamnya diziarahi orang ramai] akan memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengampuni kita adalah tidak diterima – ia adalah salah. Hanya Nabi yang boleh mengatakan begitu. Bahkan isteri, anak, cucu Nabi tidak boleh mengatakan begitu.”

Dakwaan di atas adalah tidak jelas atau pendustaan, yang mana pada kedua-duanya adalah sebuah perkara yang tidak bertanggungjawab dan dakwaan palsu. Tambahan pula dakwaan itu menunjukkan nifaq (kemunafikan) dan tidak hormat terhadap Nabi (saw) dan Keluarganya, kerana dia (wahhabi) mengeluarkan mereka untuk ditempatkan di bawah penyimpangannya dalam mendakwa apa yang dia tidak tahu.

1. Dakwaan ini tidak jelas kerana KAUM MUSLIM TIDAK BERMOHON KEPADA NABI (SAW) UNTUK MENGAMPUNkan. Sebaliknya, semua muslim memohon kepada Allah (swt) untuk pengampunan dan datang kepada Nabi (saw) sebagai Wasilah atau sarana, MEMINTA NABI UNTUK BERMOHON KEPADA ALLAH (SWT) untuk pengampunan atas nama umat seperti yang dinyatakan dengan jelas pada ayat yang mulia,

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

“Dan kalau mereka, setelah mereka menganiaya diri mereka sendiri, datang kepada engkau [Muhammad] dan meminta pengampunan daripada Allah, dan Rasul telah meminta maaf atas nama mereka, mereka akan mendapati bahawa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” ( al-Nisa ‘4:64).

Ayat di atas disebutkan dengan aplikasi yang tepat bagi MENGGUNAKAN NABI SEBAGAI SARANA UNTUK MENDAPATKAN PENGAMPUNAN ALLAH (tawassul) DALAM BUKU FIQH SEMUA EMPAT MAZHAB AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH, KITAB HAJI, BAB ZIARAH termasuk Mazhab Hanbali. Kami memberikan dokumentasi penuh pada bahagian Ziarah dalam Ensiklopedia Ajaran Islam.

2. Namun, jika kita mengganggap bahawa propaganda Wahabi sebenarnya memaksudkan untuk mengatakan bahawa “Dakwaan yang mengatakan Wali Songo [9 Wali dari Indonesia yang maqamnya diziarahi orang ramai] akan MEMOHON SUPAYA ALLAH MEMAAFKAN KITA adalah tidak diterima – bahawa ia salah. Hanya Nabi yang boleh mengatakan begitu. Bahkan isteri, anak, cucu Nabi tidak boleh mengatakan begitu “maka dakwaannya bertukar daripada tidak jelas kepada pendustaan dengan terang-terangnya bersempadankan kekufuran seperti yang ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut:

3. Mendakwa bahawa Awliya di Barzakh semestinya tidak dapat meminta kepada Allah untuk mengampunkan kita adalah kufur pada beberapa tingkatan kerana:

(I) Menyangkal hakikat kehidupan Barzakh bagi umat Islam yang soleh adalah penolakan terhadap Akidah ASWJ dan mempromosikan ajaran sesat Mu’tazilah, Jahmiyya, filsafat, sekularis dan materialis yang mengingkari akan kehidupan di alam kubur yang dinyatakan dengan Tawatur sebagaimana yang disebut dalam himpunan hadits seperti Kitab al-Mawt wal-Qubur oleh Ibn Abi al-Dunya, al-Baath wal-Nushur oleh Imam al-Baihaqi, al-`Aqiba oleh Abd al-Haqq al-Ishbili, al-Tadhkirah li Ahwal al-Mawt wal-akhirat oleh al-Qurtubi, al-Ruh dan Hadi al-Arwah oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Sharhus Sudur oleh Imam Suyuti, dan banyak kitab akidah seperti Ushul al-Din oleh Imam Abd al- Qahir al-Baghdadi, Ibana al-Ashari, Fiqhul Akbar Abu Hanifah, Aqidah Nasafiyya, Tahawiyya, Wasiyya dari Abu Hanifah, Adudiyya, dan ramai lagi.

(Ii) Menyangkal hakikat kehidupan Barzakh merupakan pendakwaan bahawa (dia) mengetahui perkara yang ghaib. Imam al-Nawawi dan lain-lain mengatakan bahawa sesiapapun yang membuat dakwaan yang tidak berdasar (contohnya tiada bukti) tentang perkara ghaib maka dia telah melakukan kekufuran dengan ijma’ (kesepakatan) pada Umat.

(Iii) Mendakwa bahawa Muslim yang soleh di Alam Barzakh tidak dapat mendoakan kita adalah bertentangan dengan ayat-ayat dan hadits yang menyatakan bahawa mereka masih hidup, berlanjutan, berdoa dan beristighfaar dan sebagainya. Imam al-Nawawi mengatakan dalam Sharah Sahih Muslim “KEHIDUPAN DI ALAM BARZAKH ADALAH DOA DAN ZIKIR. “Semua bukti dan fatwa ulama mu`tabar (yang dihormati) terhadap permasalahan ini dikumpulkan dalam buku” Kehidupan Para Nabi di Dalam Kubur”yang meliputi hukum-hakam yang berkaitan dengan mereka yang bukan para nabi.

4. Wahabi mendakwa bahawa Awliya tidak dapat memohon maaf untuk orang lain setelah kematiannya menunjukkan kejahilan mereka tentang hadits dan aqidah al-Tauhid seperti yang dilakukan oleh Majoriti Sahabat (r) seperti yang ditunjukkan oleh bukti-bukti berikut. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Bahagian Iman, Bab mengenai mereka yang mati dalam tauhid yang murni akan masuk syurga:

عن الصنابحي, عن عبادة بن الصامت; أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت, فبكيت فقال: مهلا. لم تبكي? فوالله! لئن استشهدت لأشهدن لك. ولئن شفعت لأشفعن لك. ولئن استطعت لأنفعنك.

“Al-Sunabihi mengatakan: Aku masuk untuk melihat Ubada bin al-Samit ketika ia sedang nazak. Aku menangis, lalu beliau berkata: ‘Tunggu! KENAPA KAMU MENANGIS? Aku bersumpah bahawa jika aku dipanggil untuk bersaksi, aku pasti akan bersaksi atas namamu! DAN JIKA AKU DIBERITAHU UNTUK MEMBERI SYAFAAT AKU AKAN MENSYAFAATKAN KAMU! DAN JIKA AKU BOLEH MEMBERI MANFAAT KEPADA KAMU AKU BERSUMPAH AKU AKAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KAMU!”

Perhatikan bagaimana Ubada bin al-Samit (r) – salah seorang Sahabat terkenal yang Sayyidina `Umar (r) gambarkan sebagai “satu dalam seribu”- menjaga adab yang sempurna dan pada masa yang sama percaya pada Syurga yang dijanjikan oleh Allah baginya, kerana menjadi seorang Muslim yang tulus dan masuk syurga kerana mengucapkan La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah (sebagaimana yang dinyatakan seterusnya dalam hadits itu) dan atas dasar itu beliau berjanji untuk memberi syafaat bagi muridnya setelah kematiannya supaya gembira, dan tidak sedih.

5. Hasil daripada kenyataan di atas adalah bahawa Ahlu Sunnah wal Jamaah gembira dan tidak sedih, kerana semua pendahulu yang soleh mereka memberi syafaat untuk mereka: Nabi saw memberi syafaat, Ahlul-Bait memberi syafaat, Para Sahabat memberi syafaat, dan selebihnya daripada kalangan salafus sholih memberikan syafaat untuk kita! Allah (swt) berfirman:

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون

“Dan mereka bersenang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang (masih hidup), mengatakan bahawa tidak ada kerisauan pada mereka dan tidak pula mereka pernah bersedih hati!” (Ali Imran 3: 170)

6. Ibnu Katsir (rah) di dalam Tafsirnya tentang ayat di atas mengemukakan kenyataan berikut daripada Bukhari dan Muslim, mengatakan:

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس, رضي الله عنه, في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار, الذين قتلوا في غداة واحدة, وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم, يدعو عليهم ويلعنهم, قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : “أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا

“Hal ini adalah benar dalam dua Sahih daripada Anas (r), mengenai tujuh puluh orang Ansar daripada sahabat yang dibunuh di Telaga Ma`una pada suatu pagi, setelah Rasulullah (saw) melaknat terhadap pembunuh mereka di dalam Salat, mengutuk mereka, dimana Anas mengatakan: ‘Diwahyukan Al Qur’an mengenai mereka, dan kami sering membacanya sehingga ia diangkat kembali (iaitu ayat diaambil kembali dan tidak lagi diletakkan sebagai sebahagian daripada Al-Qur’an ), mengatakan: Sampaikan kepada kaum kami atas nama kami tentang berita bahawa kami telah bertemu Tuhan kami dan Dia bersenang hati dengan kami dan membuatkan kami bersenang hati'”!

Di sini kita dapat melihat bahawa ekspresi “DAN MEMBUAT KITA BERSENANG HATI” (WA-Ardana) dalam kenyataan di atas merujuk kepada senang hati mereka terhadap orang yang masih hidup serta mendoakan dan memberi syafaat untuk mereka, seperti dalam ayat:

ولسوف يعطيك ربك فترضى

wa-la-sawfa yu`tika rabbuka fa-tarda,

Allah akan pasti memberikan segalanya untuk MEMBUAT KAMU BERSENANG HATI” dalam Surat al-Duha (ayat 5)

ولسوف يعطيك ربك فترضى: قال عطاء عن ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى, وهو قول علي والحسن.

وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “اللهم أمتي أمتي وبكى, فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك, ولا نسوءك فيهم

“Allah akan pasti memberikan segalanya untuk MEMBUAT KAMU BERSENANG HATI” dalam Surat al-Duha (ayat 5), yang dijelaskan sebagai syafaat oleh Imam al-Baghawi dalam Tafsirnya, dan beliau menambahkan Hadits Qudsi: “Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan beritahu kepadanya, KAMI AKAN MEMBUAT KAMU BERSENANG HATI mengenai Umatmu, dan Kami tidak akan pernah mengabaikan kamu walaupun sedikit ke atas mereka.”

7. Adapun Wahhabi mereka risau, marah dan sedih kerana mereka menolak syafaat dengan memalsukan keadaan seperti yang kami petik di atas (“Nabi sahaja, bukan orang lain!”) Kerana mereka tidak percaya pada hakikatnya bahkan yang berkaitan dengan Nabi (saw). Mereka tidak mengikuti Tauhid Para Sahabat dan ASWJ, dan tidak mengerti Tauhid sekalipun semua dakwaan mereka membelanya. Sebaliknya, mereka cuba yang terbaik untuk membatasi, mempersempit, mengurangi, membantah dan akhirnya menyangkal semua makna di atas kerana di dalam hati mereka, mereka tidak percaya kepada kekuatan Allah untuk memberikan kehidupan di Alam Barzakh dalam istilah yang lebih nyata daripada kehidupan material ini, dan untuk memberikan syafaat kepada sesiapapun yang Dia inginkan, bagaimanapun yang Dia inginkan.

8. Wahai Muslim daripada semua aliran, dan semua orang yang percaya bahawa hidup dan mati hanya di Tangan Allah! Setiap kali kamu mendengar Wahabi mendakwa bahawa kekuatan seseorang manusia untuk membantu terhenti setelah mati, ketahuilah bahawa Wahabi TERSEBUT MELAKUKAN SYIRIK (MENYEKUTUKAN) KEHIDUPAN BIOLOGI DENGAN ALLAH. Sebagaimana wajib untuk kita mengetahui dan percaya bahawa KRITERIA BAGI KEMAMPUAN UNTUK MEMBANTU BUKANLAH KEHIDUPAN BIOLIGICAL KITA TETAPI QUDRAT (KUASA) ALLAH DAN KHALIQIYYA (PENCIPTAAN) ALLAH TANPA SEKUTU DAN TANPA TUNDUK KEPADA KEADAAN KEHIDUPAN ATAU KEMATIAN. Allah menciptakan kehidupan dan kematian dan sama sekali tidak tunduk kepada keadaan mereka. Hal ini dijelaskan oleh Qari dan Muhaqqiq dari Damaskus Dr. Muhammad Samer al-Nass dalam bukunya al-Wasila ila haqiqat al-Tasawwul (Sarana untuk Memahami Erti Sebenar Tawassul) halaman 53 di mana beliau berkata:

ما الفرق في النفع والضر بين الحي والميت? إن المفرق هو المخالف بل هو المشرك شركا أصغر, وإذا اعتقده فشركه أكبر.

“Apakah perbezaan dalam manfaat dan bahaya antara yang hidup dan yang mati? Orang yang membuat perbezaan adalah melanggar Syariah; lebih daripada itu dia melakukan syirik kecil (syirik asghar), dan jika dia benar-benar mempercayainya maka dia telah melakukan syirik besar (syirik akbar). “

9. Lebih penting lagi, ALLAH (SWT) DAN NABI-NYA (SAW) MENDEFINISKAN KEHIDUPAN SEBENAR BUKAN SEBAGAI KEHIDUPAN BIOLOGI TETAPI SEBAGAI KEHIDUPAN ORANG YANG BERIMAN SAMA ADA SEBELUM DAN SESUDAH KEMATIAN. Itulah sebabnya Nabi (saw) mengatakan: “Orang yang mengingati Allah di antara mereka yang tidak mengingati-Nya adalah seperti orang yang hidup di antara orang yang mati” Dan itulah sebabnya Allah Swt mengatakan:

وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

“Dan sesungguhnya, kehidupan akhirat – Aku bersumpah bahawa itu adalah kehidupan yang benar! Jikalau mereka tahu! “(29:64)

Tetapi orang-orang kafir yang tidak percaya pada akhirat dan perkara ghaib ingin membuang semua makna-makan tersebut dan mendefinisikan agama sesuai bid’ah sesat mereka supaya umat mengikuti prinsip-prinsip Wahhabi dan menyembah bentuk luaran dan hawa nafsu mereka sendiri, bukan Allah.

10. Akhirnya, kami meninggalkan kamu, pembaca yang budiman, dengan riwayat-riwayat asli daripada para pendahulu kita yang soleh di antara Salaf al-Solih yang menunjukkan bahawa ia bertentangan dengan dakwaan pendusta Wahhabi, umat berperilaku benar ketika menziarahi makam Awliya untuk keberkatan, doa dan syafaat serta manfaat seperti yang diajarkan oleh seorang Sahabat Ubada bin al-Samit (r), dan daripada Allah semua kejayaan.

(I) “Umat Islam terdahulu akan mendatangi makam Abu Ayyub al-Ansari dan berdoa untuk hujan.” – Diriwayatkan dari Mujahid Abu Nu`aym di Hilya, Ibn al-Jauzi dalam Sifat al-Safwa dan al-Dzahabi di Siyar A`lam al-Nubala‘.

(Ii) “Kami sering mengambil berkat (tabarruk) melalui makam Abu al-Fath al-Qawasi.” Diriwayatkan dari al-Daraqutni oleh Abu Nu`aym di Hilya, Ibn al-Jauzi dalam Sifat al-Safwa dan al -Dhahabi di Siyar A`lam al-Nubala’.

(Iii) “Makam Ma`ruf al-Karkhi dipercayai dan terbukti menyembuhkan (al-tiryaq al-mujarrab).” – Diriwayatkan dari Ibrahim al-Harbi (salah satu dari dua sahabat Imam Ahmad bin Hanbal yang paling lama) oleh Ibn al-Jauzi dalam Sifat al-Safwa dan al-Dzahabi di Siyar A`lam al-Nubala’.

(Iv) “Aku mendengar al-Syafi’i mengatakan bahawa ia akan datang ke makam Abu Hanifah di Baghdad dan menggunakan dia sebagai perantaranya untuk memenuhi keperluannya.” Diriwayatkan dari Ali bin Maymun al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dan al-Haytami dalam al-Khayrat al-Hisan.

(V) Perkara yang sama diceritakan melalui berbagai riwayat berkaitan dengan makam Imam al-Bukhari oleh Ibn al-Subki dalam Tabaqat al-Shafiiyya al-Kubrai dan di tempat lain.

(Vi) Makam Imam Ahmad di Baghdad menerima ramai penziarah untuk bertawassul dan bertabarruk dikalangan para Hanbali terdahulu. Seorang Hanbali Qadhi Muhammad Abu Ali al-Hashimi sering mencium mencium kaki makam Imam Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Yaala di Tabaqat al-Hanabila seperti yang dilakukan ramai orang lain. Ibrahim al-Harbi melihat Imam Ahmad dalam mimpi dan bertanya: “Kenapa orang hanya mencium makam kamu dan tidak makam lain?” Imam Ahmad menjawab: “Kerana aku memiliki beberapa helai rambut Nabi (saw).” Ibnu al- Jauzi meriwayatkan di dalam Manaqib al-Imam Ahmad. Akhirnya, seorang Hafiz Hadis al-Diya ‘al-Maqdisi bermazhab Hanbali di dalam kitabnya al-Hikayat al-Manthura meriwayatkan bahawa gurunya iaitu Hafiz Abd al-Ghani al-Maqdisi dalam perjalanan dari Damsyik ke Baghdad dan mengusap makam Imam Ahmad dengan muka dan badannya mencari bagi mendapatkan kesembuhan bengkak nanah yang dideritainya.

Semoga Allah Swt menyembuhkan kita daripada segala bengkak nanah fizik dan spiritual melalui keberkatan Nabi-Nya Muhammad (saw), Keluarganya, sahabat, dan semua Awliya Umat ini untuk sesiapa pun yang meminta, dan mereka yang berkeras terhadapnya bebas untuk sebegitu.

Hasbuna Allah wa-al-ni`ma Wakil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s