Nisfu Sha’baan

Adat Pembacaan Surah Yaseen Sebanyak Tiga Kali

Oleh: Shaykh Hisham Kabbani

Tarikh: 01 Jun 2015

Tempat: Zawiyah Fenton, Michigan

Transkrip Asal: Sufilive.com

http://sufilive.com/Traditional-Nisfu-Sha-aban-Recitation-of-Surah-Yasin-Three-Times-5883-EN-print.html

A`oodhu billahi min ash-Shaytani ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem.

Kita membacakan Surah Yaseen sebanyak tiga kali sebagaimana datuk-datuk kita telah lakukan: yang pertama untuk panjang umur; yang kedua untuk perlindungan daripada bala bencana dengan niat bahawa Allah akan mengangkat penderitaan daripada kita dan semua umat Islam; dan Inshaa-Allah bacaan Surah Yaseen kali yang ketiga, adalah supaya Allah (swt) akan memberikan kecukupan untuk kita semua juga kita berharap kepada-Nya sahaja dan bukan pada sesuatu yang selain-Nya.

[Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Guru-Guru Naqshbandi selama berabad lamanya, halaqa pembacaan Surah Yaseen sebanyak tiga kali, berhenti seketika bagi setiap pembacaan untuk mengisytiharkan niat-niat di atas. ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s