Ahli Sunnah wal Jama’ah Menyangkal Sesiapa Yang Menyifatkan Tempat Kepada Allah (SWT)

Kesimpulan anda telah menunjukkan bahawa anda benar-benar adalah pengikut Fir’aun, yang mana mempercayai bahawa Sang Pencipta berada di sesuatu arah, dan dia berkeinginan untuk memanjat menuju kepada-Nya menggunakan tangga. Dia (Fir’aun) akan mengucapkan tahniah kepada anda kerana termasuk dalam golongannya, dan dia adalah Imam anda!… Read More Ahli Sunnah wal Jama’ah Menyangkal Sesiapa Yang Menyifatkan Tempat Kepada Allah (SWT)